HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỜ

HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỜ

HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỜ

Tác giả: Luis Prats
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KIM ĐỒNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2016
Coppy right Nhà xuất bản Kim Đồng

HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỜ
Tác giả: Luis Prats
Người dịch: Nguyễn Phương Loan
NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
2016 
Sách gồm 151 trang, 13 chương