HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỜ

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2016
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỜ
Tác giả: Luis Prats
Người dịch: Nguyễn Phương Loan
NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
2016 
Sách gồm 151 trang, 13 chương

Chia sẻ bài này qua: