HAI MƯƠI TRUYỆN TUYỆT TÁC - 20 SELECTED SHORT STORIES

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1992
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Song ngữ Anh - Việt 

Lê Bá Kông chọn lọc và biên dịch 

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1992 

MỤC LỤC - CONTENT 
Lời nói đầu
Aladdin and the wonderful lamp - The Arabian Night
A La Đinh và cây đèn thần
The last class - Alphonse Daudet
Buổi học cuối cùng
The hardy tin soldier - Hans Christian Andersen
Chú lính thiếc can trường
The two robbers - John Aikin
Hai kẻ cướp
A grain as big as a hen's egg - Leo Tolstoy
Hạt lúa to bằng quả trứng gà
Cinderella - Old English
Cô Lọ Lem
Too dear - Leo Tolstoy
Đắt quá
Is he coming? - Ivan Vazoff
Ngày nào con trở về?
The toilers of the sea - Victor Hugo
Sóng biển
An appeal to arms - Patrick Henry
Lời kêu gọi kháng chiến
The three hundred spartans - Charlotte Mary Younge
Ba trăm vị anh hùng Si Bá Đa
The wolf at the door - Jame Stephens
Bước đường cùng
Two friends - Guy de Maupassant
Hai người bạn
David is sent to school - Charles Dickens
Đê Vít đi trọ học
No excelence without labor - William Wirt
Muốn ưu việt phải cần mẫn
Gift of the magi - O. Henry
Món quà của vị thần
Sorrows of the millionaire - George Bernard Shaw
Nỗi buồn của kẻ triệu phú
The necklace - Guy de Maupassant
Chiếc vòng kim cương
A dissertation on roast pig - Charles Lamb
Luận đề về thịt lợn quay
Brutus and Antony's speeches - William Shakespeare
Diễn văn của Phổ Đức và An Tôn
Lời cảm ƠN

Chia sẻ bài này qua: