HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2002
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
Tập 1 
Tái bản lần thứ hai 
Chương 1: Đứa bé vẫn sống
Chương 2: Tấm kính biến mất
Chương 3: Những lá thư không xuất xứ 
Chương 4: Người giữ khóa
Chương 5: Hẻm Xéo
Chương 6: Hành trình từ sân ga CHÍN-BA-PHẦN-TƯ
Chương 7: Chiếc nón phân loại
Chương 8: Bậc thầy độc dược
Chương 9: Cuộc giao đấu nửa đêm
Chương 10: Lễ hội ma Haloween
Chương 11: Quidditch
Chương 12: Tấm gương ảo ảnh
Chương 13: Nicolas Flamel
Chương 14: Trứng rồng đen
Chương 15: Khu rừng cấm
Chương 16: Bẫy sập
Chương 17: Người hai mặt
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: