HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY

HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY

HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY

Tác giả: J. K. ROWLING
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2002
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
Tập 1 
Tái bản lần thứ hai 
Chương 1: Đứa bé vẫn sống
Chương 2: Tấm kính biến mất
Chương 3: Những lá thư không xuất xứ 
Chương 4: Người giữ khóa
Chương 5: Hẻm Xéo
Chương 6: Hành trình từ sân ga CHÍN-BA-PHẦN-TƯ
Chương 7: Chiếc nón phân loại
Chương 8: Bậc thầy độc dược
Chương 9: Cuộc giao đấu nửa đêm
Chương 10: Lễ hội ma Haloween
Chương 11: Quidditch
Chương 12: Tấm gương ảo ảnh
Chương 13: Nicolas Flamel
Chương 14: Trứng rồng đen
Chương 15: Khu rừng cấm
Chương 16: Bẫy sập
Chương 17: Người hai mặt
Lời cảm ơn