HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

Tác giả: J. K. ROWLING
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2002
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT 
Tập 2 
Tác giả: J. K. ROWLING 
Lý Lan dịch 
Tái bản lần thứ ba 
Chương 1: Sinh nhật buồn nhứt
Chương 2: Lời cảnh cáo của Dobby
Chương 3: Trang trại Hang Sóc 
Chương 4: Phú quý và cơ hàn
Chương 5: Cây liễu roi
Chương 6: Gilderoy Lockhart
Chương 7: Máu bùn và những tiếng thì thầm
Chương 8: Tiệc tử nhật
Chương 9: Trái Bludger tai quái
Chương 10: Câu lạc bộ đấu tay đôi
Chương 11: Món thuốc đa dịch
Chương 12: Cuốn nhật ký cực kỳ bí mật
Chương 13: Cornelius Pudge
Chương 14: Aragog
Chương 15: Phòng chứa bí mật
Chương 16: Người kế vị Slytherin
Chương 17: Phần thưởng cho Dobby
Lời cảm ơn