HỒ CHÍ MINH CHÂN DUNG ĐỜI THƯỜNG

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bình dị những nơi ở
Hành trang giản dị
Tấm gương rèn luyện
Nâng niu tất cả chỉ quên mình
Tài ứng khẩu của Bác
những lời dạy dễ hiểu
Đi làm ruộng với nông dân
Thăm vườn cây cảnh của Bác Hồ
Lời cám ơn! 

Chia sẻ bài này qua: