HOÀNG TỬ VÀ CẬU BÉ NHÀ NGHÈO

HOÀNG TỬ VÀ CẬU BÉ NHÀ NGHÈO

HOÀNG TỬ VÀ CẬU BÉ NHÀ NGHÈO

Tác giả: Mark Twain
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Sách gồm 230 trang
Tác giả: Mark Twain
Biên dịch: Dương Minh Hào, Phạm Quỳnh Hoa, Nguyễn Phương Thanh, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Hải Yến