JAMES WATT

JAMES WATT

JAMES WATT

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2005
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

JAMES WATT 
TÁC GIẢ : QUÁCH LỤC VÂN - LÍ NGỌC ĐƯỜNG
NGƯỜI DỊCH : LÊ VĂN THUẬN
(Tái bản lần thứ hai)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
2005
Lời nói đầu
Thời thơ ấu gian nan vất vả
Kỹ sư chế tạo máy đo  
Phát minh trong thực tiễn 
Bước đi vất vả 
Con đường thành công chậm chạp 
Sự ra đời đứa con mới 
Máy hơi nước thông dụng
Phát minh trong phát minh 
Thay đổi thế giới  
Con người vĩ đại ra đi
Lời kết
LỜI CẢM ƠN