NÀNG CÔNG CHÚA CÓ BA CHÂN- CÔNG CHÚA ÉLASTIQUE

NÀNG CÔNG CHÚA CÓ BA CHÂN- CÔNG CHÚA ÉLASTIQUE

NÀNG CÔNG CHÚA CÓ BA CHÂN- CÔNG CHÚA ÉLASTIQUE

Tác giả: Bernard Friot
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

 
Chương 1: Bà tiên nghễnh ngãng
Chương 2: Cái chân thừa
Chương 3: Cú đá tuyệt vời
Chương 4: Chân của công chúa vẫn cứ đá
Chương 5: Lillo, chú lùn lau sàn gạch
Chương 6: Chuyện yêu đương thật là khó
Chương 7: Những lời nói dối của Lillo
Chương 8: Tất cả trở nên sáng tỏ
Lời cảm ơn