NÀNG CÔNG CHÚA CÓ BA CHÂN- CÔNG CHÚA ÉLASTIQUE

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 
Chương 1: Bà tiên nghễnh ngãng
Chương 2: Cái chân thừa
Chương 3: Cú đá tuyệt vời
Chương 4: Chân của công chúa vẫn cứ đá
Chương 5: Lillo, chú lùn lau sàn gạch
Chương 6: Chuyện yêu đương thật là khó
Chương 7: Những lời nói dối của Lillo
Chương 8: Tất cả trở nên sáng tỏ
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: