NGỮ VĂN 6 - TẬP HAI

Ảnh bìa sách
NGỮ VĂN 6 - TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00072-9
Sơ lược sách

NGỮ VĂN 6 -TẬP HAI 

Từ bài 18 đến bài 34.

MỤC LỤC

Bài 18: Bài học đường đời đầu tiên 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Phó từ 12

- Tìm hiểu chung về văn miêu tả 15

Bài 19: Sông nước Cà Mau 18

- Đọc – hiểu văn bản 

- So sánh 

- Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 

Bài 20: Bức tranh của em gái tôi 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 

Bài 21: Vượt thác 

- Đọc – hiểu văn bản 

- So sánh (tiếp theo) 

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 

Rèn luyện chính tả 

- Phương pháp tả cảnh 

Viết bài tập làm văn số 5 – Văn tả cảnh (làm ở nhà) 

Bài 22: Buổi học cuối cùng 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Nhân hóa 

- Phương pháp tả người 

Bài 23: Đêm nay Bác không ngủ 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Ẩn dụ 

- Luyện nói về văn miêu tả 

Bài 24: Lượm 

- Đọc – hiểu văn bản 

Mưa (Tự học có hướng dẫn) 

Đọc – hiểu văn bản 

- Hoán dụ 

- Tập làm thơ bốn chữ 

- Trả bài tập làm văn số 5 

Bài 25: Cô Tô 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Các thành phần chính của câu 

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người (làm tại lớp) 

Bài 26: Cây tre Việt Nam 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Câu trần thuật đơn 

- Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ 

Bài 27: Lòng yêu nước 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Lao xao 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Câu trần thuật đơn có từ là 

- Trả bài tập làm văn số 6 

Bài 28:

- Ôn tập truyện và kí 

- Câu trần thuật đơn không có từ là 

- Ôn tập văn miêu tả 

- Viết bài tập làm văn số 7 – Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp) 

Bài 29: Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

- Viết đơn

Bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

- Đọc – hiểu văn bản

- Chữa lỗi về chữ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

- Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi 

Bài 31: Động Phong Nha

- Đọc – hiểu văn bản 

- Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 

- Kiểm tra Tiếng Việt

- Trả bài tập làm văn số 7 

Bài 32: Tổng kết phần Văn và Tập làm văn 

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

- Tổng kết phần Văn 

- Tổng kết phần Tập làm văn 

- Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) 

Bài 33: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

- Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm 

Bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Tổng kết phần Tiếng Việt

- Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Phụ lục – Bảng tra cứu yếu tố Hán Việt

Chia sẻ bài này qua: