NGỮ VĂN 6 - TẬP HAI

NGỮ VĂN 6 - TẬP HAI

NGỮ VĂN 6 - TẬP HAI

Tác giả: NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGỮ VĂN 6 -TẬP HAI 

Từ bài 18 đến bài 34.

MỤC LỤC

Bài 18: Bài học đường đời đầu tiên 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Phó từ 12

- Tìm hiểu chung về văn miêu tả 15

Bài 19: Sông nước Cà Mau 18

- Đọc – hiểu văn bản 

- So sánh 

- Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 

Bài 20: Bức tranh của em gái tôi 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 

Bài 21: Vượt thác 

- Đọc – hiểu văn bản 

- So sánh (tiếp theo) 

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 

Rèn luyện chính tả 

- Phương pháp tả cảnh 

Viết bài tập làm văn số 5 – Văn tả cảnh (làm ở nhà) 

Bài 22: Buổi học cuối cùng 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Nhân hóa 

- Phương pháp tả người 

Bài 23: Đêm nay Bác không ngủ 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Ẩn dụ 

- Luyện nói về văn miêu tả 

Bài 24: Lượm 

- Đọc – hiểu văn bản 

Mưa (Tự học có hướng dẫn) 

Đọc – hiểu văn bản 

- Hoán dụ 

- Tập làm thơ bốn chữ 

- Trả bài tập làm văn số 5 

Bài 25: Cô Tô 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Các thành phần chính của câu 

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người (làm tại lớp) 

Bài 26: Cây tre Việt Nam 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Câu trần thuật đơn 

- Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ 

Bài 27: Lòng yêu nước 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Lao xao 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Câu trần thuật đơn có từ là 

- Trả bài tập làm văn số 6 

Bài 28:

- Ôn tập truyện và kí 

- Câu trần thuật đơn không có từ là 

- Ôn tập văn miêu tả 

- Viết bài tập làm văn số 7 – Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp) 

Bài 29: Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử 

- Đọc – hiểu văn bản 

- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

- Viết đơn

Bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

- Đọc – hiểu văn bản

- Chữa lỗi về chữ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

- Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi 

Bài 31: Động Phong Nha

- Đọc – hiểu văn bản 

- Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 

- Kiểm tra Tiếng Việt

- Trả bài tập làm văn số 7 

Bài 32: Tổng kết phần Văn và Tập làm văn 

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

- Tổng kết phần Văn 

- Tổng kết phần Tập làm văn 

- Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) 

Bài 33: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

- Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm 

Bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Tổng kết phần Tiếng Việt

- Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Phụ lục – Bảng tra cứu yếu tố Hán Việt