NGỮ VĂN 8 - TAP HAI

Ảnh bìa sách
NGỮ VĂN 8 - TAP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00106-1
Sơ lược sách

MỤC LỤC SÁCH

Bài 18:

-  Nhớ rừng  

- Ông đồ       

- Câu nghi vấn        

- Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh      

Bài 19:

- Quê hương          

- Khi con tu hú        

- Câu nghi vấn (tiếp theo)           

- Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)        

Bài 20:

- Tức cảnh Pác Bó           

- Câu cầu khiến      

- Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh    

- Ôn tập về văn bản thuyết minh           

Bài 21:

- Ngắm trăng (Vọng nguyệt)       

- Đi đường (Tẩu lộ)          

- Câu cảm thán       

- Câu trần thuật      

- Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh (làm tại lớp)

Bài 22:

- Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)  

- Câu phủ định        

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)       

Bài 23:

- Hịch tướng sĩ       

- Hành động nói      

- Trả bài tập làm văn số 5 –        

Bài 24:

- Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)    

- Hành động nói (tiếp theo)         

- Ôn tập về luận điểm       

Bài 25:

- Bàn luận về phép học (Luận học phép)         

- Viết đoạn văn trình bày luận điểm      

- Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm            

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận (làm tại lớp)

Bài 26:

- Thuế máu (rrích Bản án chế độ thực dân Pháp)     

- Hội thoại     

- Luyện tập yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận      

Bài 27:

- Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)          

- Hội thoại (tiếp theo)        

- Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận       

Bài 28:

- Kiểm tra Văn        

- Lựa chọn trật tự từ trong câu  

- Trả bài tập làm văn số 6 -        

- Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29:

- Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)        

- Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)     

- Luyện tập đ ư a các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận      

Bài 30:

- Chương trình địa phương (phần Văn)          

- Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)   

- Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận (làm tại lớp)

Bài 31:

- Tổng kết phần Văn         

- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt    

- Văn bản tường trình       

- Luyện tập làm văn bản tường trình     

Bài 32:

- Trả bài kiểm tra Văn       

- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)       

- Trả bài tập làm văn số 7 -        

- Văn bản thông báo       

Bài 33:

- Tổng kết phần Văn (tiếp theo)            

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)          

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm     

Bài 34:

- Tổng kết phần Văn (tiếp theo)            

- Luyện tập làm văn bản thông báo 148

- Ôn tập phần Tập làm văn  

Phụ lục: Bảng tra yếu tố Hán Việt

Chia sẻ bài này qua: