NGỮ VĂN 8 - TAP HAI

NGỮ VĂN 8 - TAP HAI

NGỮ VĂN 8 - TAP HAI

Tác giả: NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

MỤC LỤC SÁCH

Bài 18:

-  Nhớ rừng  

- Ông đồ       

- Câu nghi vấn        

- Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh      

Bài 19:

- Quê hương          

- Khi con tu hú        

- Câu nghi vấn (tiếp theo)           

- Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)        

Bài 20:

- Tức cảnh Pác Bó           

- Câu cầu khiến      

- Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh    

- Ôn tập về văn bản thuyết minh           

Bài 21:

- Ngắm trăng (Vọng nguyệt)       

- Đi đường (Tẩu lộ)          

- Câu cảm thán       

- Câu trần thuật      

- Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh (làm tại lớp)

Bài 22:

- Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)  

- Câu phủ định        

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)       

Bài 23:

- Hịch tướng sĩ       

- Hành động nói      

- Trả bài tập làm văn số 5 –        

Bài 24:

- Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)    

- Hành động nói (tiếp theo)         

- Ôn tập về luận điểm       

Bài 25:

- Bàn luận về phép học (Luận học phép)         

- Viết đoạn văn trình bày luận điểm      

- Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm            

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận (làm tại lớp)

Bài 26:

- Thuế máu (rrích Bản án chế độ thực dân Pháp)     

- Hội thoại     

- Luyện tập yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận      

Bài 27:

- Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)          

- Hội thoại (tiếp theo)        

- Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận       

Bài 28:

- Kiểm tra Văn        

- Lựa chọn trật tự từ trong câu  

- Trả bài tập làm văn số 6 -        

- Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29:

- Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)        

- Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)     

- Luyện tập đ ư a các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận      

Bài 30:

- Chương trình địa phương (phần Văn)          

- Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)   

- Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận (làm tại lớp)

Bài 31:

- Tổng kết phần Văn         

- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt    

- Văn bản tường trình       

- Luyện tập làm văn bản tường trình     

Bài 32:

- Trả bài kiểm tra Văn       

- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)       

- Trả bài tập làm văn số 7 -        

- Văn bản thông báo       

Bài 33:

- Tổng kết phần Văn (tiếp theo)            

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)          

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm     

Bài 34:

- Tổng kết phần Văn (tiếp theo)            

- Luyện tập làm văn bản thông báo 148

- Ôn tập phần Tập làm văn  

Phụ lục: Bảng tra yếu tố Hán Việt