NGỮ VĂN 9 - TẬP HAI

Ảnh bìa sách
NGỮ VĂN 9 - TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00123-8
Sơ lược sách

Bài 18:

- Bàn về đọc sách (trích)

- Khởi nghĩa

- Phép  phân tích và tổng hợp

- Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19:

- Tiếng nói văn nghệ

- Các thành phần biệt lập

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 20:

- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

- Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

- Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21:

- Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 22:

- Con cò

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

- Trả bài tập làm văn số

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23:

- Mùa xuân nhỏ nhỏ

- Viếng lăng Bác

- Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học (làm ở nhà)

Bài 24:

- Sang thu

- Nói với con

- Nghĩa tường minh và hàm ý

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 25:

- Mây và sóng

- Ôn tập về thơ

- Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

- Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26:

- Tổng kết phần văn bản nhật dụng

- Kiểm tra về thơ

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

- Viết bài tập làm văn số 7 – Nghị luận văn học

Bài 27:

- Bến quê (trích)

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28:

- Những ngôi sao xa xôi (trích)

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)

- Trả bài tập làm văn số 7

- Biên bản

Bài 29:

- Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)

- Tổng kết về ngữ pháp

- Luyện tập viết văn bản

- Hợp đồng

Bài 30:

- Bố của Xi-mông (trích)

- Ôn tập về truyện

- Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31:

- Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

- Kiểm tra về truyện

- Kiểm tra phần Tiếng Việt

- Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32:

- Bắc Sơn (trích hồi bốn)

- Tổng kết phần Văn học nước ngoài

- Tổng kết phần Tập làm văn

Bài 33:

- Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

- Tổng kết Văn học

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34:

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

- Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi 

Chia sẻ bài này qua: