NGỮ VĂN 9 - TẬP MỘT

NGỮ VĂN 9 - TẬP MỘT

NGỮ VĂN 9 - TẬP MỘT

Tác giả: NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

Bài 1

- Phong cách Hồ Chí Minh

- Các phương châm hội thoại

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

- Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Bài 2

- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

- Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 3

- Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

- Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

- Xưng hô trong hội thoại (tiếp theo)

- Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Bài 4

- Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)

- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

- Sự phát triển của từ vựng

- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 5

- Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)

- Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích)

- Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

- Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

- Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

- Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)

- Thuật ngữ

- Miêu tả trong văn bản tự sự 91

Bài 7

- Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

- Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn)

- Trau dồi vốn từ

- Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự

Bài 8

- Thúy  Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)

- Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Bài 9

- Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Chương trình địa phương (phần Văn )

- Tổng kết về từ vựng

- Trả bài tập làm văn số 2

Bài 10

- Đồng chí

- Bài thơ về truyện trung đại

- Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

- Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài 11

- Đoàn thuyền đánh cá

- Bếp lửa (Tự học có hướng dẫn)

- Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

- Tập làm thơ tám chữ

Bài 12

- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

- Ánh trăng

- Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13

- Làng

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

- Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Bài 14

- Lặng lẽ Sa Pa (trích)

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự

- Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Bài 15

- Chiếc lược ngà (trích)

- Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

- Kiểm tra phần Tiếng Việt

- Ôn tập phần Tập làm văn

Bài 16

- Cố hương

- Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 17

- Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

- Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

- Trả bài tập làm văn số 3

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I