THREE MEN IN A BOAT

THREE MEN IN A BOAT

THREE MEN IN A BOAT

Tác giả: Jerome K.Jerome
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford University Press
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2000
Coppy right Oxford University Press


CONTENT
Chapter 1: We decide to go on holiday
Chapter 2: We start to make plans
Chapter 3: We decide what to take
Chapter 4: We pack
Chapter 5: We start our holiday
Chapter 6: On the river
Chapter 7: Harris gets angry
Chapter 8: George starts work
Chapter 9: Our first night on the boat
Chapter 10: Our first morning
Chapter 11: Hotels and tinned fruit
Chapter 12: Montmorency and the cat
Chapter 13: Harris and the swans
Chapter 14: Work, washing, and fishing
Chapter 15: On to Oxford
Chapter 16: The journey home
About the Author
hanks!