TIẾNG VIỆT 3 – TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3 – TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3 – TẬP HAI

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Kể chuyện: Hai Bà Trưng

Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Chính tả (Nghe - viết): Ở lại với chiến khu

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Chính tả (Nghe - viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tuần 21. Sáng tạo

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Chính tả (Nghe - viết): Ông tổ nghề thêu

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Chính tả (Nhớ - viết): Bàn tay cô giáo

Tập làm văn: Nói về trí thức

Tuần 22. Sáng tạo

Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ

Chính tả (Nghe - viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Tập đọc: Cái cầu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Chính tả (Nghe - viết): Một nhà thông thái

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Tuần 23. Nghệ thuật

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Chính tả (Nghe - viết): Nghe nhạc

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Chính tả (Nghe - viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Tuần 24. Nghệ thuật

Tập đọc: Đối đáp với vua

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe - viết): Đối đáp với vua

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng tây

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Tập đọc: Tiếng đàn

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng đàn

Tập làm văn: Nghe - kể: Người bán quạt may mắn

Tuần 25. Lễ hội

Tập đọc: Hội vật

Kể chuyện: Hội vật

Chính tả (Nghe - viết): Hội vật

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Chính tả (Nghe - viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Tuần 26. Lễ hội

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Tuần 27 - Ôn tập giữa học kì II

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Tuần 28. Thể thao

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Chính tả (Nghe - viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đọc: Cùng vui chơi

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Tập đọc: Bản tin

Chính tả (Nghe - viết): Cùng vui chơi

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tuần 29. Thể thao

Tập đọc: Buổi học thể dục

Kể chuyện: Buổi học thể dục

Chính tả (Nghe - viết): Buổi học thể dục

Tập đọc: Bé thành phi công

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả (Nghe - viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Chính tả (Nghe - viết): Liên hợp quốc

Tập đọc: Một mái nhà chung

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Chính tả (Nghe - viết): Một mái nhà chung

Tập làm văn: Viết thư

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ y-éc-xanh

Chính tả (Nghe - viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Tập đọc: Con cò

Chính tả (Nhớ - viết): Bài hát trồng cây

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Chính tả (Nghe - viết): Ngôi nhà chung

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Cóc kiện Trời

Kể chuyện: Cóc kiện Trời

Chính tả (Nghe - viết): Cóc kiện Trời

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Tập đọc: Quà của đồng nội

Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Chính tả (Nghe - viết): Thì thầm

Tập đọc: Mưa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Chính tả (Nghe - viết): Dòng suối thức

Tập làm văn: Nghe - kể: Vươn tới các vì sao

Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9