TIẾNG VIỆT 3 – TẬP HAI

Ảnh bìa sách
TIẾNG VIỆT 3 – TẬP HAI
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2018
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00041-5
Sơ lược sách

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Kể chuyện: Hai Bà Trưng

Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Chính tả (Nghe - viết): Ở lại với chiến khu

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Chính tả (Nghe - viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tuần 21. Sáng tạo

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Chính tả (Nghe - viết): Ông tổ nghề thêu

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Chính tả (Nhớ - viết): Bàn tay cô giáo

Tập làm văn: Nói về trí thức

Tuần 22. Sáng tạo

Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ

Chính tả (Nghe - viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Tập đọc: Cái cầu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Chính tả (Nghe - viết): Một nhà thông thái

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Tuần 23. Nghệ thuật

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Chính tả (Nghe - viết): Nghe nhạc

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Chính tả (Nghe - viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Tuần 24. Nghệ thuật

Tập đọc: Đối đáp với vua

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe - viết): Đối đáp với vua

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng tây

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Tập đọc: Tiếng đàn

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng đàn

Tập làm văn: Nghe - kể: Người bán quạt may mắn

Tuần 25. Lễ hội

Tập đọc: Hội vật

Kể chuyện: Hội vật

Chính tả (Nghe - viết): Hội vật

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Chính tả (Nghe - viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Tuần 26. Lễ hội

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Tuần 27 - Ôn tập giữa học kì II

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Tuần 28. Thể thao

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Chính tả (Nghe - viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đọc: Cùng vui chơi

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Tập đọc: Bản tin

Chính tả (Nghe - viết): Cùng vui chơi

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tuần 29. Thể thao

Tập đọc: Buổi học thể dục

Kể chuyện: Buổi học thể dục

Chính tả (Nghe - viết): Buổi học thể dục

Tập đọc: Bé thành phi công

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả (Nghe - viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Chính tả (Nghe - viết): Liên hợp quốc

Tập đọc: Một mái nhà chung

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Chính tả (Nghe - viết): Một mái nhà chung

Tập làm văn: Viết thư

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ y-éc-xanh

Chính tả (Nghe - viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Tập đọc: Con cò

Chính tả (Nhớ - viết): Bài hát trồng cây

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Chính tả (Nghe - viết): Ngôi nhà chung

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Cóc kiện Trời

Kể chuyện: Cóc kiện Trời

Chính tả (Nghe - viết): Cóc kiện Trời

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Tập đọc: Quà của đồng nội

Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Chính tả (Nghe - viết): Thì thầm

Tập đọc: Mưa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Chính tả (Nghe - viết): Dòng suối thức

Tập làm văn: Nghe - kể: Vươn tới các vì sao

Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Chia sẻ bài này qua: