TIẾNG VIỆT 5 – TẬP HAI

Ảnh bìa sách
TIẾNG VIỆT 5 – TẬP HAI
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2017
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00058-3
Sơ lược sách

Tuần 19. Người công dân

Tập đọc: Người công dân số Một

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Luyện từ và câu: Câu ghép

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tập đọc: Người công dân số một

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tuần 20. Người công dân

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Chính tả (Nghe - viết): Cánh cam lạc mẹ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân tiết 1

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Tập làm văn: Tả người

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Tuần 21. Người công dân

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Chính tả (Nghe - viết): Trí dũng song toàn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân tiết 2

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Tập đọc: Cao Bằng

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 42

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Kể chuyện

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Phân xử tài tình

Chính tả (Nghe - viết): Cao Bằng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Chính tả (Nghe - viết): Núi non hùng vĩ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Hộp thư mật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tuần 25. Nhớ nguồn

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Chính tả (Nghe - viết): Ai là thủy tổ loài người?

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Kể chuyện: Vì muôn dân

Tập đọc: Cửa sông

Tập làm văn: Tả đồ vật

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tuần 26. Nhớ nguồn

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Chính tả (Nghe - viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tập đọc: Tranh làng hồ

Chính tả (Nhớ - viết): Cửa sông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất nước

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tập làm văn: Tả cây cối

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tuần 29. Nam và nữ

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Chính tả (Nghe - viết): Đất nước

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Tập đọc: Con gái

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tuần 30. Nam và nữ

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Chính tả (Nghe - viết): Cô gái của tương lai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Tả con vật

Tuần 31. Nam và nữ

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Chính tả (Nghe - viết): Tà áo dài Việt Nam

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Bầm ơi

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Út Vịnh

Chính tả (Nghe - viết): Bầm ơi

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện: Nhà vô địch

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Tả cảnh

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết) trang 152 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Lớp học trên đường

Chính tả (Nghe - viết): Sang năm con lên bảy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả người trang 161 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Chia sẻ bài này qua: