TIẾNG VIỆT 5 – TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 5 – TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 5 – TẬP HAI

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuần 19. Người công dân

Tập đọc: Người công dân số Một

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Luyện từ và câu: Câu ghép

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tập đọc: Người công dân số một

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tuần 20. Người công dân

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Chính tả (Nghe - viết): Cánh cam lạc mẹ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân tiết 1

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Tập làm văn: Tả người

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Tuần 21. Người công dân

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Chính tả (Nghe - viết): Trí dũng song toàn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân tiết 2

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Tập đọc: Cao Bằng

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 42

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Kể chuyện

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Phân xử tài tình

Chính tả (Nghe - viết): Cao Bằng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Chính tả (Nghe - viết): Núi non hùng vĩ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Hộp thư mật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tuần 25. Nhớ nguồn

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Chính tả (Nghe - viết): Ai là thủy tổ loài người?

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Kể chuyện: Vì muôn dân

Tập đọc: Cửa sông

Tập làm văn: Tả đồ vật

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tuần 26. Nhớ nguồn

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Chính tả (Nghe - viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tập đọc: Tranh làng hồ

Chính tả (Nhớ - viết): Cửa sông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất nước

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tập làm văn: Tả cây cối

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tuần 29. Nam và nữ

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Chính tả (Nghe - viết): Đất nước

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Tập đọc: Con gái

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tuần 30. Nam và nữ

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Chính tả (Nghe - viết): Cô gái của tương lai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Tả con vật

Tuần 31. Nam và nữ

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Chính tả (Nghe - viết): Tà áo dài Việt Nam

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Bầm ơi

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Út Vịnh

Chính tả (Nghe - viết): Bầm ơi

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện: Nhà vô địch

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Tả cảnh

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết) trang 152 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Lớp học trên đường

Chính tả (Nghe - viết): Sang năm con lên bảy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả người trang 161 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8