Truyện ngắn đặc sắc của tác giả được giải thưởng Nobel