Bài Giảng Văn Học Thiếu Nhi Việt Nam (MS-74)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần thứ nhất: DẪN LUẬN

Phần thứ hai: VĂN HỌC THIẾU NHI VIỆT NAM

A. Văn học dân gian cho thiều nhi

Bài 1: Thần thoại

Bài 2: Truyền thuyết

Bài 3: Truyện cổ tích

Bài 4: Truyện ngụ ngôn

Bài 5: Truyện cười

Bài 6: Tục ngữ

Bài 7: Câu đố

Bài 8: Ca dao

Bài 9: Đồng dao

B. Văn học viết cho thiều nhi

C Văn học do thiều nhi viết (thơ Trần Đăng Khoa)

Phần thứ ba: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC

Chia sẻ bài này qua: