Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1 (MS-205)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1 (MS-205)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1 (MS-205)

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Tuần 1.

- Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2.

- Tuyên ngôn Độc lập

Tuần 3.

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 4.

- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5.

- Phong cách ngôn ngữ khoa học

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 6.

- Thông điệp nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS: 1-12-2003

- Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7.

- Tây Tiến

- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8.

- Việt Bắc (trích)

- Luật thơ

Tuần 9.

- Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10.

- Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

Tuần 11.

- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12.

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13.

- Sóng

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14.

- Đàn ghi ta của Lor-ca

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15.

- Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16.

- Người lái đò Sông Đà (trích)

- Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17.

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

Tuần 18.

- Ôn tập phần Văn học