Giáo Trình Văn Học Nga (MS-634)

Giáo Trình Văn Học Nga (MS-634)

Giáo Trình Văn Học Nga (MS-634)

Tác giả: PHẠM THỊ PHƯƠNG
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Bài 1: Khai quật VĂN HỌC NGA

I. Văn hóa Nga

1. Quốc gia and dân tộc

2. Tín ngưỡng and văn hóa truyền thống

II. Văn học Nga

1. Lịch sử văn học viết

2. Một few characteristics of the basic văn học Nga

3. Một few sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội

4. Một số kiểu nhân vật tiêu biểu trong văn học Nga

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

Bài 2: Aleksandr Pushkin

I. Đường đời - đường thơ

1. Dòng monitor - gia thế - sự hình thành tài năng

2. Năm tháng and event

3. Một sự nghiệp kì diệu, one thế giới nghệ thuật hoàn mĩ

II. Location of Pushkin trong văn học Nga

1. Pushkin - nhà cải cách vĩ đại of văn học Nga

2. Pushkin - người đặt nền móng cho chủ nghĩa hiện thực

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

Bài 3: Lev Tolstoi

I. Cuộc đời and sự nghiệp

1. Dòng monitor - tuổi thơ - học vấn

2. Đường đời - đường văn

II. Thế giới nghệ thuật Lev Tolstoi

1. Chủ nghĩa hiện thực của "all will is sự thật"

2. Lí tưởng thẩm mĩ nhân dân

3. Phép biện chứng tâm hồn

4. Tôn giáo of lương tâm

III. L. Tolstoi - nhà sư phạm lỗi lạc

1. Một đời người - one sự nghiệp giáo dục

2. Đường lối sư phạm của Tolstoi

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

Bài 4: Fedor Dostoievski

I. Cuộc đời - sự nghiệp

1. Dòng monitor - gia thế - học vấn

2. Đường đời - đường văn

II. Thế giới nghệ thuật Dostoievski

1. Tự do cá nhân and giới hạn of ý chí cá nhân

2. Tôn giáo hòa giải and chủ nghĩa nhân đạo mới

3. "Chủ nghĩa hiện thực trong nghĩa cao nhất"

4. "Con người within con người"

5. Tiểu thuyết phức điệu

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

Bài 5: AN TÔN Chekhov

I. Thời đại - văn nhà

1. Thời đại

2. Nhà văn

II. Truyện ngắn Chekhov

1. Vai trò mở đường of Chekhov trong cách tân thể loại.

2. Đề tài truyện ngắn Chekhov

3. Nghệ thuật truyện ngắn Chekhov

III. kịch Chekhov

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

Bài 6: Maksim Gorki

I. Cuộc đời - sự nghiệp

1. Những năm tháng

2. Chang đường nửa thế kỉ lao động

II. Đề tài "Dân du thủ du thực" trong truyện ngắn Gorki

1. Những người "đáy under the" trong sáng tác of Gorki

2. Nhà văn chân đất Gorki and đề tài "Dân du thủ du thực"

3. Nghệ thuật khắc họa dân du thủ du thực

III. Kịch Dưới đáy

1. Nhân đề - cốt truyện - conflict

2. Ba sự thật - ba triết lí sống

3. Quan điểm of tác giả

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

Bài 7: Sergey ESENIN

I. Một cuộc đời lấp lanh huyền thoại

1. Sự thật and huyền thoại

2. Sự hình thành tài năng and thế giới thẩm mĩ

3. Lộ trình thi ca

II. Thị sĩ cuối cùng of làng quê Nga

1. Thị cảm nước Nga

2. Thị cảm thiên nhiên Nga

3, Thị cảm về "those người anh em nhỏ"

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

Bài 8: Mikhail Sholokhov

I. Con người - cuộc đời - sự nghiệp

1. Các tác phẩm chính

2. Nhân tố tạo be successful

3. Đặc điểm sáng tác

II. Tiểu thuyết sử thi Sông Đông êm Đêm

1. Giới thiệu tác phẩm

2. Một few vấn đề chính of tác phẩm

III. Truyện ngắn số phận con người

1. Quan niệm of Sholokhov về đề tài chiến tranh ...

2. Nội dung and kết cấu tác phẩm Số phận con người.

3. Số phận con người - one cảm hứng sử thi mới lạ

4. Andrey Sokolov - one hình tượng con người of thế kỉ XX

Bài đọc thêm

Câu hỏi and exercises

KẾT LUẬN

CÂU HỎI ôn tập

THƯ MỤC THAM KHẢO CHÍNH