Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Làm Văn Ngữ Văn 6 - Tập 1 (MS-620)

Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Làm Văn Ngữ Văn 6 - Tập 1 (MS-620)

Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Làm Văn Ngữ Văn 6 - Tập 1 (MS-620)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

Bài 1:

- Con Rồng, cháu Tiên       

- Từ và cấu tạo từ tiếng Việt                      

- Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt       

Bài 2:

- Thánh Gióng  

- Từ mượn

- Tìm hiểu chung về văn tự sự   

Bài 3:

- Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Nghĩa của từ                  

- Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 

Bài 4:

- Sự tích Hồ Gươm    

- Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 

- Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự      

- Viết bài tập làm văn số 1 

Bài 5:

- Sọ Dừa                  

- Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

- Lời văn, đoạn văn tự sự   

Bài 6:

- Thạch Sanh    

- Chữa lỗi dùng từ     

Bài 7:

- Em bé thông minh  

- Chữa lỗi dùng từ     

- Luyện nói, kể chuyện      

Bài 8:

- Cây bút thần  

- Danh từ 

- Ngôi kể trong văn tự sự   

Bài 9:

- Ông lão đánh cá và con cá vàng       

- Thứ tự kể trong văn tự sự

- Viết bài tập làm văn số 2 

- Một số bài văn tham khảo

Bài 10:

- Ếch ngồi đáy giếng 

- Thầy bói xem voi    

- Danh từ (tiếp theo)

- Luyện nói, kể chuyện

Bài 11:    

- Chân, tay, tai, mắt, miệng               

- Cụm danh từ  

Bài 12:

- Treo biển       

- Lợn cưới, áo mới     

- Số từ và lượng từ    

- Kể chuyện tưởng tượng   

- Viết bài tập làm văn số 3 (Kể chuyện đời thường)

- Luyện tập kể chuyện tưởng tượng    

Bài 13:

- Ôn tập truyện dân gian   

- Chỉ từ            

Bài 14:

- Con hổ có nghĩa      

- Động từ 

- Cụm động từ          

Bài 15:

- Mẹ hiền dạy con     

- Tính từ và cụm tính từ    

- Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng