Lịch Sử Văn Học Việt Nam - Tập 1 - Phần II (MS-244)

Lịch Sử Văn Học Việt Nam - Tập 1 - Phần II (MS-244)

Lịch Sử Văn Học Việt Nam - Tập 1 - Phần II (MS-244)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1978
Coppy right

Chương VII. Ca dao - dân ca

I. Định nghĩa ca dao, dân ca

II. Nội dung ca dao, dân ca

III. Nghệ thuật ca dao, dân ca

Chương VIII. Vè

I. Đại cương về thể vè

II. Nội dung và ý nghĩa của vè

III. Vài nét về nghệ thuật của vè

Chương IX. Trường ca

I. Đại cương về trường ca

II. Trường ca đăm san

III. Xống chụ xôn sao

Chương X. Ca dao, dân ca thời chống Pháp - Nhật và ca dao, dân ca từ sau cách mạng tháng Tám

I. Ca dao, dân ca thời chống Pháp – Nhật

II. Ca dao, dân ca từ sau cách mạng tháng tám

Chương XI. Chèo

I. Sơ qua vài nét về sân khấu Việt Nam

II. Nguồn gốc của chèo

III. Đặc điểm của chèo

IV. Nội dung của chèo

V. Nghệ thuật của chèo

VI. Quá trình diễn biến của chèo

VII. Kết luận