Lụa (MS-553)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2000
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Nguyên tác tiếng Ý “SETA”

Nhà xuất bản R.C.S., Milan, Italia, 1996 Bản tiếng Việt dựa trên bản tiếng Pháp, “Soie”, Nhà xuất bản Albin Michel, Paris, 1997 và tham khảo bản tiếng Ý

Chia sẻ bài này qua: