Ngữ Văn 12 - Tập II (MS-201)

Ngữ Văn 12 - Tập II (MS-201)

Ngữ Văn 12 - Tập II (MS-201)

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Tuần 19:

- Vợ chồng A Phủ (trích)

- Viết bài làm vàn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

- Nhân vật giao tiếp

Tuần 21:

- Vợ nhặt

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22:

- Rừng xà nu

- Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Tuần 23:

- Những đứa con trong gia đình

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Tuần 24:

- Chiếc thuyền ngoài xa

- Thực hành về hàm ý

Tuần 25:

- Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích)

- Đọc thêm: Một người Hà Nội

- Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26:

- Thuốc

- Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 27:

- Số phận con người (trích)

- Trả bài làm văn số 6

Tuần 28:

- Ông già và biển cả (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29:

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30:

- Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

- Phát biểu tự do

Tuần 31:

- Phong cách ngôn ngũ hành chính

- Văn bản tổng kết

Tuần 32:

- Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

- Ôn tập phần Làm văn

Tuần 33:

- Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

- Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34:

- Ôn tập phần Văn học

Tuần 35:

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Bảng tra cứu từ Hán Việt