Nhà thơ Việt Nam hiện đại (MS-402)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1984
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Sóng Hồng – Vũ Đức Phúc

2. Lê Đức Thọ - Vũ Tuấn Anh

3. Tố Hữu – Vũ Đức Phúc

4. Tũ Mỡ - Vũ Quần Phương

5. Xuân Diệu – Mã Giang Lân

6. Huy Cận – Nguyễn Xuân Nam

7. Chế Lan Viên – Vũ Tuấn Anh

8. Lưu Trọng Lư – Nguyễn Xuân Nam

9. Tế Hanh – Vũ Quần Phương

10. Anh Thơ – Vũ Quần Phương

11. Vân Đài – Mã Giang Lân

12. Nguyễn Xuân Sanh – Vũ Tuấn Anh

13. Yến Lan – Vũ Tuấn Anh

14. Nguyễn Đình Thi – Tôn Phương Lan

15. Hoàng Trung Thông – Mã Giang Lân

16. Chính Hữu – Vũ Quần Phương

17. Nông Quốc Chăn – Vũ Tuấn Anh

18. Bàn Tài Đoàn – Hồng Diệu

19. Trần Hữu Thung – Phong Lê

20. Xuân Hoàng – Đặng Quốc Nhật

21. Hoàng Tố Nguyên – Vũ Quần Phương

22. Thanh Hải – Phong Lê

23. Giang Nam – Vũ Văn Sỹ

24. Viễn Phương – Nguyễn Xuân Nam

25. Thu Bồn – Bích Thu

26. Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến) – Bích Thu

27. Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) – Vũ Tuấn Anh

28. Nguyễn Khoa Điềm – Tôn Phương Lan

29. Xuân Quỳnh – Mai Hương – Lưu Khánh Thơ

30. Bằng Việt – Nguyễn Xuân Nam

31. Phạm Tiến Duật – Vũ Quần Phương

32. Trần Đăng Khoa – Vân Thanh

Các liên kết tải sách

1. Sóng Hồng   |   2. Lê Đức Thọ   |   3. Tố Hữu   |   4. Tũ Mỡ   |   5. Xuân Diệu   |   6. Huy Cận    |   7. Chế Lan Viên    |   8. Lưu Trọng Lư    |   9. Tế Hanh   |   10. Anh Thơ   |   11. Vân Đài    |   12. Nguyễn Xuân Sanh   |   13. Yến Lan    |   14. Nguyễn Đình Thi   |   15. Hoàng Trung Thông   |   16. Chính Hữu   |   17. Nông Quốc Chăn   |   18. Bàn Tài Đoàn   |   19. Trần Hữu Thung   |   20. Xuân Hoàng    |   21. Hoàng Tố Nguyên    |   22. Thanh Hải   |   23. Giang Nam   |   24. Viễn Phương    |   25. Thu Bồn   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: