Nhà thơ Việt Nam hiện đại (MS-402)

Nhà thơ Việt Nam hiện đại (MS-402)

Nhà thơ Việt Nam hiện đại (MS-402)

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KHOA HỌC XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1984
Coppy right

1. Sóng Hồng – Vũ Đức Phúc

2. Lê Đức Thọ - Vũ Tuấn Anh

3. Tố Hữu – Vũ Đức Phúc

4. Tũ Mỡ - Vũ Quần Phương

5. Xuân Diệu – Mã Giang Lân

6. Huy Cận – Nguyễn Xuân Nam

7. Chế Lan Viên – Vũ Tuấn Anh

8. Lưu Trọng Lư – Nguyễn Xuân Nam

9. Tế Hanh – Vũ Quần Phương

10. Anh Thơ – Vũ Quần Phương

11. Vân Đài – Mã Giang Lân

12. Nguyễn Xuân Sanh – Vũ Tuấn Anh

13. Yến Lan – Vũ Tuấn Anh

14. Nguyễn Đình Thi – Tôn Phương Lan

15. Hoàng Trung Thông – Mã Giang Lân

16. Chính Hữu – Vũ Quần Phương

17. Nông Quốc Chăn – Vũ Tuấn Anh

18. Bàn Tài Đoàn – Hồng Diệu

19. Trần Hữu Thung – Phong Lê

20. Xuân Hoàng – Đặng Quốc Nhật

21. Hoàng Tố Nguyên – Vũ Quần Phương

22. Thanh Hải – Phong Lê

23. Giang Nam – Vũ Văn Sỹ

24. Viễn Phương – Nguyễn Xuân Nam

25. Thu Bồn – Bích Thu

26. Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến) – Bích Thu

27. Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) – Vũ Tuấn Anh

28. Nguyễn Khoa Điềm – Tôn Phương Lan

29. Xuân Quỳnh – Mai Hương – Lưu Khánh Thơ

30. Bằng Việt – Nguyễn Xuân Nam

31. Phạm Tiến Duật – Vũ Quần Phương

32. Trần Đăng Khoa – Vân Thanh

Các liên kết tải sách

1. Sóng Hồng   |   2. Lê Đức Thọ   |   3. Tố Hữu   |   4. Tũ Mỡ   |   5. Xuân Diệu   |   6. Huy Cận    |   7. Chế Lan Viên    |   8. Lưu Trọng Lư    |   9. Tế Hanh   |   10. Anh Thơ   |   11. Vân Đài    |   12. Nguyễn Xuân Sanh   |   13. Yến Lan    |   14. Nguyễn Đình Thi   |   15. Hoàng Trung Thông   |   16. Chính Hữu   |   17. Nông Quốc Chăn   |   18. Bàn Tài Đoàn   |   19. Trần Hữu Thung   |   20. Xuân Hoàng    |   21. Hoàng Tố Nguyên    |   22. Thanh Hải   |   23. Giang Nam   |   24. Viễn Phương    |   25. Thu Bồn   |   Nghe toàn bộ