Nhà Văn Trong Nhà Trường - Tiếp Cận Thơ Văn Nguyễn Trãi (MS-264)

Nhà Văn Trong Nhà Trường - Tiếp Cận Thơ Văn Nguyễn Trãi (MS-264)

Nhà Văn Trong Nhà Trường - Tiếp Cận Thơ Văn Nguyễn Trãi (MS-264)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right

Phần một: TỔNG QUAN

Nguyễn Trãi - Thân thế và sự nghiệp - Đoàn Thị Thu Vân

Phần hai: CÁC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ NGUYỄN TRÃI

Bút pháp Quân trung từ mệnh tập - Đinh Gia Khánh

Bình Ngô đại cáo, hùng văn muôn thuở - Mai Quốc Liên       

Ức Trai thi tập - Những vần thơ chất nặng suy tư - Trương Chính  

Chất Đại Việt trong ức Trai thi tập - Lê Trí Viễn   

Niềm thao thức lớn trong thơ Nguyễn Trãi - Nguyễn Huệ Chi

Cảm quan mùa xuân trong thơ Nôm Nguyễn Trãi - Nguyễn Hữu Sơn

Phần ba: CÁC BÀI PHÂN TÍCH, BÌNH GIẢNG THƠ VĂN NGUYỄN TRÃI

Thuật hứng XXIV - Trần Thị Thìn

Bạch Đằng hải khẩu - Nguyễn Đức Quyền

Binh Ngô đại cáo - Mai Quốc Liên

Bảo kính cảnh giới  - Lê Trí Viễn 

Trúc - Bùi Văn Nguyên      

Tùng - Lê Trí Viễn & Đoàn Thị Thu Vân       

Cây chuối - Nguyễn Dinh Chú    

Cây chuối - Nguyễn Dàng Mạnh....

Dục Thúy Sơn - Doàn Thị Thu Vân

Phần bốn:

Các bài văn hay của học sinh     

Một số đề làm văn     

Niên biểu Nguyễn Trãi       

Thư mục tham khảo chính