Nhật Ký Trong Tù (MS-563)

Nhật Ký Trong Tù (MS-563)

Nhật Ký Trong Tù (MS-563)

Tác giả: HỒ CHÍ MINH
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THANH NIÊN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2000
Coppy right

Mở đầu tập nhật ký

Bị bắt giữ ở phố Túc Vinh

Vào nhà ngục huyện Tĩnh Tây

Đường đời hiểm trở

Buổi sớm

Buổi trưa

Lời hỏi

Quá trưa

Chiều hôm

Cơm tù

Bạn tù thổi sáo

Cái cùm

Học đánh cờ

Ngắm trăng

Chia nước

Trung thu

Đánh bạc

Tù đánh bạc

Bạn tù họ Mạc

Bạn tù L, nguyên là chủ nhiệm

Tết Song thập bị giải đi Thiên Bảo

Đi đường

Chiều tối

Đêm ngủ ở Long Tuyền

Điền Đông

Mới đến nhà lao Thiên Bảo

Vợ người bạn tù đến nhà lao thăm chồng

Các báo đăng tin: Đại hội hoan nghênh Willkie

Tự khuyên mình

Cảnh đồng nội

Hàng cháo

Nhà lao Quả Đức

Bác Lưu, Sở trưởng Long An

Giải đi sớm

Đồng Chính

Chăn giấy của người bạn tù

Đêm lạnh

Dây trói

Rụng mất một chiếc răng

Long An – Đồng Chính

Trên đường phố

Trên đường đi

Gia quyến người bị bắt lính

Pha trò

Đi Nam Ninh

Cảnh binh khiêng lợn cùng đi

Hụt chân ngã

Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh

Nhà ngục Nam Ninh

Buồn bực

Nghe gà gáy

Một người tù cờ bạc chết cứng

Lại một người nữa...

Cấm hút thuốc

Nửa đêm nghe tiếng khóc chồng

Hoàng hôn

Tiền công

Ngủ không được

Nhớ bạn

Viết hộ báo cáo cho các bạn tù

Ghẻ lở

Nghe tiếng giã gạo

Ngày 11 tháng 11

Báo động

Chơi chữ

“Quán trọ”

Nắng sớm

“Việt Nam có bạo động”

Đoàn đại biểu Anh sang thăm Trung Hoa

Giải đi Vũ Minh

Thịt chó ở Bào Hương

Phu làm đường

Lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy của ta

Cột cây số

Cháu bé trong ngục Tân Dương

Gửi Nehru

Tiền đèn

Sinh hoạt trong tù

Tiên sinh họ Quách

Trưởng ban họ Mạc

Nhà lao Thiên Giang