Thơ Nguyễn Bính (MS-547)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Hoa với rượu

2. Dối lòng

3. Người con gái ở Lầu Hoa

4. Nàng Tú Uyên

5. Một trời quan tái

6. Tôi còn nhớ lắm

7. Người cách sông rồi... Tôi cách sông

8. Thôi nàng ở lại

9. Cây bàng cuối thu

10. To trắng

11. Những bóng người trên sân ga

12. Đóa hoa hồng

...

Chia sẻ bài này qua: