Truyện Ngắn Tuyển Chọn - Nguyễn Công Hoan (MS-400)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1996
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

01. Cài lò gạch bí mật

02. Nghĩ người ăn gió nằm mưa

03. Được chuyến khách

04. Anh xẩm

05. Tựa cửa chiều hôm

06. Thằng Quít

07. Quyền chủ

08. Phành phạch

09. Tôi cũng không hiểu tại làm sao  

10. Chiến tuyến bình...?

11. Chiếc quan tài

12. Đồng hào có ma

13. Chuyến tàu nam

14. Thằng ăn cướp

15. Hét Hé! Hé!

16. Nạn râu

17. Chiếc đèn gìn

18. Cấm chợ

19. Mua bánh

20. Trần Thiện, Lê Văn Hà

21. Con ngựa già

22. Mưu làng bẹp

23. Tinh thần thể dục

24. Thịt người chết

25. Sáu mạng người

26. Tôi tự tử

27. Giá ai cho cháu một hào

28. Gánh khoai lang

29. Danh lợi lưỡng toàn

30. Phúc tinh

31. Biểu tình

32. Mua lợn

33. Ngượng mồm

34. Đi giày

35. Chính sách thân dân

36. Sáng, chị phu mỏ

37. Hai cái bụng

28. Cậu ấy may lắm đấy

39. Tấm giấy một trăm

40. Lại chuyện con mèo

41. Chiến tranh

42. Thụt két

43. Thiếu Hoa

44. Người vợ lẽ bạn tôi

45. Cái tết của những nhà đại văn hào

46. Công dụng của cái miệng

47. Người thứ ba

48. Con ve

49. Bà lái đò

50. Hai mẹ con

51. Trung thành

52. Cây mít

53. Người cập-rằng hầm xay lúa

54. Chuyện cái ví

55. Trong chuyến xe lam

56. Chuyện của cô ấy

57. Nỗi day dứt của một đại tá tỉnh trưởng nguỵ quyền

58. Thủ tiêu tù chính trị

Các liên kết tải sách

Chia sẻ bài này qua: