Văn Học 11 - Tập II

Văn Học 11 - Tập II

Văn Học 11 - Tập II

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Bài 1. SILE

          Tác giả và tác phẩm                                                                   

          Giảng văn: Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng?             

          Đọc thêm: Không còn ai khốn khổ hơn anh                                  

Bài 2. HUYGÔ                                                                                     

          Tác giả và tác phẩm                                                                   

          Giảng văn: Biển đêm                                                                  

          Đọc thêm: - Sau trận đánh                                                          

          - Người cầm quyền khôi phục uy quyền                                      

Bài 3. BANDĂC                                                                                    

          Tác giả và tác phẩm                                                                   

          Giảng văn: Đám tang lão Gôriô                                                   

          Đọc thêm:- Chân dung của Vôtơranh                                          

          - Tình cha con                                                                            

Bài 4. PUSKIN                                                                                     

          Tác giả và tác phẩm                                                                   

          Giảng văn:

          - Con đường mùa đông                                                              

          - Tôi yêu em                                                                              

          Đọc thêm: - Con đầm pích                                                          

Bài 5. LEP TÔNXTÔI                                                                           

          Tác giả và tác phẩm                                                                   

          Giảng văn: Hai tâm trạng                                                            

          Đọc thêm: - Khúc nhạc thần kì                                                    

Bài 6. MAC TUÊN                                                                                

          Tác giả và tác phẩm                                                                   

          Giảng văn: Mải mê chinh chiến và yêu đương                             

          Đọc thêm:

          - Vị anh hùng bị sặc nước                                                          

          - Lương tâm bị cắn rứt                                                               

Bài 7. TAGO                                                                                        

          Tác giả và tác phẩm                                                                   

          Giảng văn: 28                                                                             

          Đọc thêm: - Thuyền giấy                                                            

          - Thượng đế là lao động                                                             

          - Tiểu thuyết Gôđan (P. Chanđơ)                                                

LÍ LUẬN VĂN  HỌC

Bài 8. TÁC PHẨM VĂN HỌC                                                      

Bài 9. THỂ LOẠI TÁC PHẨM VĂN HỌC  

Bài 10. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI NĂM