Văn Học 12 - Tập I

Văn Học 12 - Tập I

Văn Học 12 - Tập I

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

PHẦN BA
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

(tiếp theo chương trình lớp 11)

- Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh                                              

- “Vi hành” (Nguyễn Ái Quốc)                                                   

- Nhật kí trong tù (Hồ Chí Minh)                                               

+ Chiều tối                                                                               

+ Giải đi sớm                                                                           

+ Cảnh chiều hôm                                                                    

+ Mới ra tù, tập leo núi                                                             

- Tâm tư trong tù (Tố Hữu)                                                      

* ĐỌC THÊM

- Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc)

- Đi đường (Hồ Chí Minh)                                                         

- Tiếng hát đi đày (Tố Hữu)                                                      

PHẦN BỐN
Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975

- Khái quát về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975   

- Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)                                         

- Đôi mắt (Nam Cao)                                                                

- Tây Tiến (Quang Dũng)                                                         

- Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm)                                         

- Đất nước (Nguyễn Đình Thi)                                                  

- Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)                                                     

- Vợ nhặt (Kim Lân)                                                                 

- Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)                                           

- Các vị La Hán chùa Tây Phương (Huy Cận)                           

- Mùa lạc (Nguyễn Khải)                                                          

- Tố Hữu                                                                                 

- Việt Bắc ( Tố Hữu)                                                                

- Kính gửi cụ Nguyễn Du (Tố Hữu)                                           

- Nguyễn Tuân                                                                         

- Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân)                                     

- Thời và thơ Tú Xương (Nguyễn Tuân)                                   

- Huệ Chi trước lễ cưới (Nguyên Hồng)                                    

- Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)                                        

- Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)                           

- Sóng (Xuân Quỳnh)                                                               

- Mảnh trăng cuối rừng (Nguyễn Minh Châu)                            

- Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)                                              

* ĐỌC THÊM

- Tin thắng trận (Hồ Chí Minh)                                                  

- Tặng cụ Bùi (Hồ Chí Minh)                                                     

- Lên núi (Hồ Chí Minh)                                                            

- Đồng chí (Chính Hữu)                                                            

- Người đi tìm hình của nước (Chế Lan Viên)                            

- Quê mẹ (Tố Hữu)                                                                  

- Mẹ Tơm (Tố Hữu)                                                                 

- Tờ hoa (Nguyễn Tuân)                                                          

- Mũi Cà Mau (Xuân Diệu)                                                        

- Bắt sấu rừng U Minh (Sơn Nam)                                            

- Bức thư Cà Mau (Anh Đức)                                                   

- Quán rượu người câm (Nguyễn Quang Sáng)                        

- Trở về quê nội (Lê Anh Xuân)                                                

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP