Văn Học 12 - Tập II

Văn Học 12 - Tập II

Văn Học 12 - Tập II

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Bài 1. MĂCXIM GORKI (Nguyễn Hải Hà biên soạn)

- Tác giả và tác phẩm    

- Giảng văn: Một con người ra đời     

- Đọc thêm: Tôi đã học tập như thế nào       

Bài 2. LỖ TẤN (Lương Duy Thứ biên soạn)

- Tác giả và tác phẩm    

- Giảng văn: Thuốc        

- Đọc thêm: AQ chính truyện    

Bài 3. ÊXÊNIN (Hoàng Ngọc Hiến biên soạn)

- Tác giả và tác phẩm    

- Giảng văn: Thư gửi mẹ          

- Đọc thêm: “Mái tóc xanh”…   

Bài 4. ARAGÔNG (Phùng Văn Tửu biên soạn)

- Tác giả và tác phẩm    

- Giảng văn: Enxa ngồi trước gương

- Đọc thêm: Bài ca của người hát trong ngục tù tra tấn    

Bài 5. HEMINGUÊ (Đặng Anh Đào biên soạn)

-Tác giả và tác phẩm     

- Giảng văn: Đương đầu với đàn cá dữ (trích Ông già và biển cả)

- Đọc thêm: Ông lão và chú bé (trích Ông già và biển cả)         

Bài 6. SÔLÔKHÔP (Hoàng Ngọc Hiến biên soạn)

- Tác giả và tác phẩm    

- Giảng văn: Số phận con người        

- Đọc thêm: Vào mùa cắt cỏ (trích Sông Đông êm đềm)  

PHẦN ĐỌC THÊM – KAOABATA (Phan Nhật Chiêu biên soạn)

- Tác giả và tác phẩm    

- Thủy nguyệt                

AMAĐÔ (Huy Sơn biên soạn)

- Tác giả và tác phẩm    

- Têrêda               

LÍ LUẬN VĂN HỌC
(Lê Ngọc Trà biên soạn)

Bài 1. Sự phát triển lịch sử của văn học

Bài 2. Các giá trị văn học và tiếp nhận văn học      

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI NĂM (Nguyễn Hải Hà biên soạn)