Văn Học Từ Những Góc Nhìn Riêng (MS-452)

Văn Học Từ Những Góc Nhìn Riêng (MS-452)

Văn Học Từ Những Góc Nhìn Riêng (MS-452)

Tác giả: TRẦN ĐỒNG MINH
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right

Thân em

Buồn trông...

Độc đáo "Cảnh Rừng Việt Bắc"

Tống biệt trong thơ xưa

Người chưa ngủ

Nhân vật đặc biệt của truyện

Lại đọc chí phêo

"Đời thừa" trong sự đối sánh liên văn bản

Chi tiết nghệ thuật trong sự sáng tạo không cùng

Bên kia sông đuống còn nhiều thi vị

Bóng tối và ánh sáng trong câu chuyện nhặt vợ

Vẻ đẹp một bài thơ

Chất thơ trong văn Nguyễn Tuân

Quan điểm thơ của một nhà văn

Em đẹp dần lên trong mắt anh

Thư gửi mẹ - thơ gửi mẹ

Số phận con người và lời cảnh báo nghiêm khắc

Niềm vui trong thơ lãng mạn 1932-1945

PHẦN HAI

Viết cho trẻ

Nguyễn Minh Châu trong tâm tưởng tôi

Chế Lan Viên thi sĩ của trí tuệ sắc sảo

Nhớ Xuân Quỳnh

Chân dung thơ