Văn Học Việt Nam Thế Kỷ X Đến Nửa Đầu Thế Kỷ XVIII Tập 1 (MS-401)

Văn Học Việt Nam Thế Kỷ X Đến Nửa Đầu Thế Kỷ XVIII Tập 1 (MS-401)

Văn Học Việt Nam Thế Kỷ X Đến Nửa Đầu Thế Kỷ XVIII Tập 1 (MS-401)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Audio Only, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1992
Coppy right Public Domain

PHẦN 1/2

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

Mười thế kỷ của tiến trình văn học viết

Phần thứ hai: VĂN HỌC TỪ THẾ KỶ THỨ X ĐẾN THẾ KỶ THỨ XIV

I. Sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Đại Việt từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ thứ XIV

II. Văn học đời Lý và những truyền thống của dân tộc

III. Văn học đời Trần đã phát triển trong hào khí của dân tộc Đại Việt đang lớn mạnh

IV. Học phong Đông Á

V. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học đời Trần

VI. Văn tự sự, truyện ký đời Trần

VII. Văn thơ nôm đời Trần

Phần thứ ba: VĂN HỌC THẾ KỶ XV

I. Sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của nền văn hóa Đại Việt trong thế kỷ thứ XV

II. Sự nghiệp sáng tác và trước thuật của thết kỷ thứ XV có ý nghĩa rất tích cực đối với lịch sử văn hóa Đại Việt

III. Hai thời kỳ văn học của thế kỷ thứ XV

PHẦN 2/2

IV. Âm điệu anh hùng là âm điệu chủ đạo trong văn học nửa đầu thế kỷ thứ XV

V. Nguyễn Trãi và tấm lòng ưu ái "đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông"

VI. Văn học nửa thứ hai thế kỷ XV có tính chất quan phương

VII. Đóng góp đáng kể nhất của nửa thứ hai thể kỷ thứ XV là sự thúc đẩy bước tiến của văn học chữ nôm

VIII. Những tác giả tiêu biểu và Lê Thánh Tông

IX. Văn tự sự, truyện ký thế kỷ thứ XV.