GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

Tác giả: Mai Văn Bính
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Bài 1. Pháp luật và đời sống
Bài 2. Thực hiện pháp luật
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống
Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ
Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại