GIÁO TRÌNH ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

GIÁO TRÌNH ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

GIÁO TRÌNH ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
GIÁO TRÌNH ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT
TRÍ TUỆ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
1. KHÁI NIỆM KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ (INTELLECTUAL DISABILITY)
2. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
3. CÁC DẤU HIỆU PHÁT HIỆN TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
4. CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
5. TÍNH PHỔ BIẾN CỦA KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ HỘI CHỨNG ĐIỂN HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
1. HỘI CHỨNG DOWN
2. HỘI CHỨNG GÃY NHIỄM SẮC THỂ X (FRAGILE X)
3. HỘI CHỨNG TĂNG ĐỘNG GIẢM TẬP TRUNG
4. RỐI LOẠN TỰ KỈ (AUTISM DISORDER - AD)
5. BẠI NÃO
6. ĐỘNG KINH
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO CỦA TRẺ KTTT
2. ĐẶC ĐIỂM QUA TRINH NHẬN THỨC CỦA TRẺ KTTT
3. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ KTTT
4. ĐẶC ĐIỂM VỀ MẶT TÌNH CẢM - XÃ HỘI CỦA TRẺ KTTT
5. ĐẶC ĐIỂM NHÂN CÁCH CỦA TRẺ KTTT
6. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CỦA HỌC SINH KTTT THỜI KÌ THANH THIẾU NIÊN
7. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ Ở CÁC MỨC ĐỘ KTTT KHÁC NHAU
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
1. ĐẶC ĐIỂM VỀ GIAO TIẾP Ở TRẺ KTTT
2. ĐÁNH GIÁ GIAO TIẾP CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
3. CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP VỚI TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
4. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ KTTT
5. CÁC CHIẾN LƯỢC GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 5. QUẢN LÍ HÀNH VI CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẤN ĐỀ HÀNH VI Ở TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
2. ĐÁNH GIÁ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀNH VI KHÔNG PHÙ HỢP Ở TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
3. CÁC CHIẾN LƯỢC QUẢN LÍ HÀNH VI CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
4. NHỮNG LƯU Ý KHI XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP HÀNH VI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
CÂU HỎI ÔN TẬP
TÀI LIỆU THAM KHẢO