SỔ TAY HƯỚNG DẪN CAN THIỆP SỚM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CAN THIỆP SỚM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CAN THIỆP SỚM

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản The National Trustfor the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation & Multiple Disabilities
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right "The National Trustfor the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation & Multiple Disabilities

Lời nói đầu

Cuốn Sổ tay Hướng dẫn Can thiệp sớm là một giấc mơ đã trở thành hiện thực, một giấc mơ cho tất cả những ai là nguồn nhân lực của National Trust và của rất nhiều tổ chức làm việc với trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi bị chậm phát triển. Ở National Trust, khi chúng tôi phát triển Kế hoạch Chiến lực 2012 - 2017, một trong những mục tiêu lớn nhất trước tiên là việc can thiệp sớm thượng thặng ở Ấn Độ.
National Trust bắt đầu Chương trình Khát vọng năm 2007 và từ đó đã tài trợ cho 85 tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dịch vụ cho nhóm tuổi này. NGO kể từ đó để chạy dịch vụ cho nhóm tuổi này. Đây không phải là đầy đủ khi chúng ta xem xét quy mô của nhu cầu trong nước của chúng tôi. Khi xem xét sự tiến bộ của chúng tôi trong việc mở rộng can thiệp sớm ở Ấn Độ, chúng tôi cũng thấy rằng năng lực của các chuyên gia giáo dục đặc biệt và trị liệu trong các các tổ chức đã được đăng ký của chúng tôi rất hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cho nhóm tuổi này. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trong trong cuộc đời và chỉ với biện pháp can thiệp sáng tạo, việc tập huấn phụ huynh mạnh mẽ và việc quản lý tốt trong những năm đầu đời, chúng ta có thể thực sự hy vọng xây dựng năng lực cho các bên liên quan của chúng ta. Chỉ như thế thì sau đó mới có thể giáo dục hòa nhập, xin việc, kiếm sống và được hòa nhập thực sự.
Sự ra đời của Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram1 (Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram - RBSK ) là một động thái rất quan trọng và chúng tôi vẫn thường xuyên đối thoại với Bộ Y tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cần thiết của những can thiệp hạn dài hạn và phi y tế cho trẻ chậm phát triển. Sổ tay Hướng dẫn này chắc chắn là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho các nhóm đội làm việc với các RBSK trong lĩnh vực chậm phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng ở mỗi Trung tâm can thiệp sớm cấp quận (District Early Intervention Centre) sẽ có một Phòng hỗ trợ về chậm phát triển (Delayed Development Unit).
Cuốn Sổ tay Hướng dẫn này cũng giúp hướng dẫn các chuyên gia ở các tổ chức muốn mở rộng các dịch vụ can thiệp gồm các nhu cầu của trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi và gia đình trẻ. Cuốn sách không tái phát minh ra một bộ máy mới mà chỉ cố gắng kết nối các nguồn lực có sẵn về những công nghệ can thiệp sớm vào một nơi mà thôi.
Cuốn Sổ tay Hướng dẫn cố gắng giúp các chuyên gia và cha mẹ nhìn trẻ theo cách toàn diện. Cuốn sách nhận ra được tầm quan trọng của việc nhận biết và xây dựng năng lực của gia đình để làm tăng khả năng của trẻ. Cha mẹ cung cấp những chương trình riêng biệt về vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu và giáo dục chuyên biệt để thực sự có những thời gian bền bỉ để thực hiện những chương trình này
Chúng tôi đề nghị một cách tiếp cận lồng ghép đa ngành, tích hợp các mục tiêu vào trong những thói quen hàng ngày của gia đình và sử dụng các nguồn lực của gia đình cũng như của cộng đồng. Cách tiếp cận này khuyến khích các nhà chuyên môn xem xét trẻ một cách tổng thể và rút ra kết luận từ mỗi sự quy tắc để lên kế hoạch một chương trình toàn diện. Can thiệp tức là thông qua việc vui chơi thú vị, phù hợp độ tuổi hoặc các hoạt động thường lệ sẽ giúp trẻ đạt được các mốc phát triển hay men theo các mốc đó để học một kỹ năng thực tế.
Cuốn sổ tay này là việc làm xuất phát từ niềm đam mê mà nhiều người đã tình nguyện mang tặng những dữ liệu của họ. Tuy nhiên tôi muốn đặc biệt cám ơn Tiến sĩ Namita Jacob - chuyên gia tư vấn các chương trình phục hồi chức năng của Perkins International - đã lấy thời gian quý báu của mình từ chương trình làm việc cực kỳ bận rộn để tập huấn ở các nước châu Á Thái Bình Dương. Vô cùng cám ơn cô đã để ý đên từng chi tiết và sự cố gắng không mệt mỏi để xem xét xuyên suốt cuốn sách.
Tôi chắc chắn cuốn sách này là một nguồn tài nguyên giá trị cho tất cả chúng ta - những người muốn đảm bảo rằng cuộc sống của trẻ em và người lớn chậm phát triển sẽ được tràn ngập niềm vui và hiệu quả, đảm bảo rằng họ sẽ vươn tới phía trước như những công dân có đóng góp với đất nước.
Poonam Natarajan
Chủ tịch National Trust

Bố cục Sổ tay hướng dẫn

 • Buổi gặp đầu tiên Gia đình
 • Buổi gặp đầu tiên Trẻ
 • Tiến về phía trước Gia đình và trẻ
 • Gợi ý qui trình thực hiện
 • Mẫu Nhận Trẻ
 • 3 tháng - Mẫu theo dõi sự tiến bộ Hướng dẫn
 • 3 tháng - Mẫu theo dõi tiến bộ Trẻ
 • Hỗ trợ người chăm sóc
 • Mẫu theo dõi sự hỗ trợ người chăm sóc
 • Quan sát giờ dạy
 • Hướng dẫn chất lượng: Gặp gỡ người chăm sóc
 • Từ lúc sinh đến 3 tháng tuổi
 • Chu trình phát triển quan trọng: Lúc sinh đến 3 tháng tuổi
 • Những điểm cần lưu ý
 • Can thiệp thông qua vui chơi
 • Từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi

 • Chu trình phát triển quan trọng: 3 tháng đến 6 tháng tuổi

 • Những điểm cần lưu ý
 • Can thiệp thông qua vui chơi
 • 6 tháng đến 9 tháng tuổi
 • Chu trình phát triển quan trọng: 6 tháng đến 9 tháng
 • Những điểm cần lưu ý
 • Can thiệp thông qua vui chơi
 • 9 tháng đến 12 tháng tuổi

 • Chu trình phát triển quan trọng: 9 tháng đến 12 tháng tuổi

 • Các điểm cần lưu ý
 • Can thiệp thông qua vui chơi
 • Một tuổi đến hai tuổi
 • Chu trình phát triển quan trọng: Một đến Hai tuổi
 • Các điểm cần lưu ý
 • Can thiệp thông qua vui chơi
 • Hai tuổi đến ba tuổi
 • Chu trình phát triển quan trọng: 2 tuổi đến 3 tuổi
 • Những điểm cần lưu ý
 • Can thiệp thông qua vui chơi
 • 3 tuổi đến 4 tuổi
 • Chu trình phát triển quan trọng: 3 tuổi đến 4 tuổi
 • Những điểm cần lưu ý
 • Can thiệp thông qua vui chơi
 • 4 đến 6 tuổi
 • Chu trình phát triển quan trọng: 4 tuổi đến 6 tuổi
 • Những điểm cần quan tâm và Can thiệp thông qua vui chơi
 • Recommended Resources