Giáo Dục Công Dân 5

Giáo Dục Công Dân 5

Giáo Dục Công Dân 5

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1.       Em là học sinh lớp 5                              

Bài 2.       Có trách nhiệm về việc làm của mình  

Bài 3.       Có chí thì nên                                        

Bài 4.       Nhớ ơn tổ tiên                                      

Bài 5.       Tình bạn                                               

Bài 6.       Kính già, yêu tẻ                                    

Bài 7.       Tôn trọng phụ nữ                                 

Bài 8.       Hợp tác với những người xung quanh 

Bài 9.       Em yêu quê hương                               

Bài 10.     ủy ban nhân dân xã (phường) em       

Bài 11.     Em yêu tổ quốc Việt Nam                  

Bài 12.     Em yêu hòa bình                                  

Bài 13.     Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc          

Bài 14.     Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên