Giáo Dục Đặc Biệt Cho Học Sinh Chậm Phát Triển Tinh Thần

Giáo Dục Đặc Biệt Cho Học Sinh Chậm Phát Triển Tinh Thần

Giáo Dục Đặc Biệt Cho Học Sinh Chậm Phát Triển Tinh Thần

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

Theo định nghĩa của AAMD (hội khiếm khuyết tinh thần Mỹ) năm 1983: “Các hoạt động trí tuệ thấp hơn so với mức trung bình, kèm theo sự thiếu hụt về hành vi thích ứng, biểu hiện trong quá trình phát triển được coi là chậm phát triển tinh thần”.

Dân số Việt Nam là 70 triệu người, trong đó có 50 nghìn trẻ ở tuổi học đường bị chậm phát triển tinh thần, cần giáo dục dặc biệt. Một số trẻ có thể theo chương trình giáo dục bình thường với một vài thay đồi, nhưng hầu hết sẽ cần giáo dục dặc biệt ở trường đặc biệt hoặc lớp đặc biệt trong trường bình thường. Trong vài năm gần dây, Việt nam đã bắt đầu mở những trường hoặc lớp loại này. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo giáo viên đặc biệt tăng lên.

Một số tổ chức không chính phủ (NGO) đã tích cực giúp đỡ đào tạo giáo viên cho trẻ chậm phát triển tinh thần và xây dựng trường, lớp đặc biệt.

Đầu tiên phải kề đến ủy ban II Hà Lan. Trong nhiều năm, tổ chức này đã cử nhiều chuyên gia giỏi tới Việt Nam như ông Harry Toren (tâm lý giáo dục) và ông Karel Jol (tâm lý phát triển) để tổ chức những đợt tập huấn quốc gia cho giáo viên dạy trẻ chậm phát triển tinh thần, đồng thời giúp đỡ xây dựng Trung Ttâm nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh và một số trường cho trẻ CPTTT ở Sóc trăng, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Nhu cầu về giáo cụ trực quan, tài liệu giảng dạy cũng tăng lên. Vài năm trước đây một số phần của quyển sách "Giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển tinh thần của Christine Miles đã được Bác sỹ Hoàng Quỳnh dịch và áp dụng rất tốt tại trường Cần Thơ. Sau đó (1990), quyển sách này được Christine Miles bổ sung và tái bản. Lần tái bản này đã được dịch toàn bộ ra tiến Việt. Để quyển sách phù hợp hơn trong điều kiện Việt Nam, chúng tôi đưa thêm một số bài giảng của ông Harry Toren. Vì thời gian hạn chế quyển sách này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý kiến để lần xuất bản sau được tốt hơn.