Giáo Dục Học (MS-113)

Giáo Dục Học (MS-113)

Giáo Dục Học (MS-113)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1998
Coppy right

HỌC PHẦN MỘT 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC

Chương 1: Nhập môn giáo dục học

Chương 2: Giáo dục và sự phát triển của trẻ em

Chương 3: Hệ thống giáo dục quốc dân

HỌC PHẦN HAI
CÁC MẶT GiÁO DỤC

Chương 4: Giáo dục thể chất

Chương 5: Giáo dục trí tuệ

Chương 6: Giáo dục đạo đức

Chương 7: Giáo dục thẩm mĩ

HỌC PHẦN BA
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRẺ

Chương 8: Những vấn đề chung của giáo dục trẻ em dưới 3 tuổi (tuổi nhà trẻ)

Chương 9: Tổ chức hoạt động giáo dục ở nhóm trẻ hài nhi

Chương 10: Tổ chức hoạt động giáo dục trong nhóm trẻ ấu nhi

HỌC PHẦN BỐN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO

Chương 11: Tổ thức trò chơi đóng vai theo chủ đề

Chương 12: Tổ chức trò chơi đóng kịch

Chương 13: Tổ chức trò chơi xây dựng

Chương 14: Trò chơi học tập

Chương 15: Trò chơi vận động

Chương 16: Tổ chức một buổi chơi

HỌC PHẦN NĂM
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO

Chương 17: Dạy học trong trường mẫu giáo

Chương 18: Tổ chức hoạt động lao động

Chương 19: Tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mẫu giáo

Chương 20: Tổ chức cho trẻ đi dạo, đi tham quan

Chương 21: Tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở trường mẫu giáo

Chương 22: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một

HỌC PHẦN SÁU
CÔNG TÁC QUẢN LÍ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Chương 23: Công tác quản lí trong trường mầm non

Chương 24: Trang thiết bị cho trường mầm non