Giáo Dục Học Phổ Thông (MS-128)

Giáo Dục Học Phổ Thông (MS-128)

Giáo Dục Học Phổ Thông (MS-128)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Chương 1. Những vấn đề chung của lý luận giáo dục

Chương 2. Nhà trường trung học phổ thông và người giáo viên phổ thông Việt Nam

Chương 3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh