Giáo Dục Trẻ Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý Ở Lứa Tuổi Tiểu Học (MS-651)

Giáo Dục Trẻ Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý Ở Lứa Tuổi Tiểu Học (MS-651)

Giáo Dục Trẻ Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý Ở Lứa Tuổi Tiểu Học (MS-651)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Chương 1: TÌM HIỂU RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

I. Khái niệm tăng động giảm chú ý

II. Phân loại tăng động giảm chú ý

III. Tỉ lệ và nguyên nhân dẫn đến tăng động giảm chú ý

IV. Chẩn đoán tăng động giảm chú ý

V. Phân biệt tăng động giảm chú ý với các rối loạn tương tự

VI. Ảnh hưởng của tăng động giảm chú ý đến trẻ ở lứa tuổi tiểu học

Chương 2: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VÀ CAN THIỆP TRẺ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

I. Biện pháp giáo dục

II. Biện pháp can thiệp

Chương 3: BÀI TẬP GIÚP TRẺ KHẮC PHỤC RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

I. Bài tập

II. Các bảng kiểm hoạt động