Giáo Trình Giáo Dục Học - Tập 2 (MS-42)

Giáo Trình Giáo Dục Học - Tập 2 (MS-42)

Giáo Trình Giáo Dục Học - Tập 2 (MS-42)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right

Phần 3: LÍ LUẬN GIÁO DỤC

Chương 12: Quá trình giáo dục

Chương 13: Nguyên tắc giáo dục

Chương 14: Nội dung giáo dục

Chương 15: Phương pháp giáo dục

Chương 16: Môi trường giáo dục

Phần 4: QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Chương 17: Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà trường

Chương 18: Lao động sư phạm của giáo viên và hoạt động của hội đồng giáo dục

Chương 19: Công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông