Hợp Lưu Các Dòng Tâm Lý Học Giáo Dục (MS-127)

Hợp Lưu Các Dòng Tâm Lý Học Giáo Dục (MS-127)

Hợp Lưu Các Dòng Tâm Lý Học Giáo Dục (MS-127)

Tác giả: PHẠM TOÀN
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRI THỨC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

PHẦN THỨ NHẤT: 
NHỮNG NHÀ KINH ĐIỂN CỦA TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC

Chương 1: Tổng luận: Thử xác định mấy nhà kinh điển của tâm lý học giáo dục

Chương 2: Thời khai sáng và nhà tâm lý học thực nghiệm đầu tiên Wilhelm Maximilian Wundt

Phụ lục 1: Phát minh sáng chế

Phụ lục 2: Thế nào là giác ngộ?

Chương 3: Nước Mỹ trẻ trung và nhà tâm lý học giáo dục đầu tiên Edward Lee Thorndike

Phụ lục 3: Giới thiệu sách “Nền dân trị Mỹ”

Chương 4: “Giản dị như một thiên tài”nhà tâm lý học giáo dục Jean Piaget

Chương 5: Tiểu kết: Ba cái đầu máy mang ba cái tênWundt, Thorndike và Piaget

PHẦN THỨ HAI: 
MẤY NéT TÂM Lý HỌC GIáO DỤc 
NỬA SAU THẾ KỶ 20

Chương 6: Tổng luận: Theo sau mấy nhà kinh điển tâm lý học giáo dục, nền đất nghịch lý và những đoá hoa tươi

Phụ lục 5: Chân tướng Ngân hàng Thế giới

Chương 7: Khúc dạo cho một bản giao hưởng

Chương 8: “Lão ngồi mơ nước Nga…” (1)

Chương 9: “Lão ngồi mơ nước Nga…” (2)

Chương 10: “Lão ngồi mơ nước Nga…” (3)

Chương 11: Hợp xướng “Khúc tụng ca niềm vui”

Phụ lục 6: Những ý kiến của Howard Gardner về Jean Piaget

Phụ lục 7: Tóm tắt sách

Chương 12: Tiểu kết: Khúc finale

PHẦN THỨ BA: 
CHỐN HỢP LƯU CÁC DÒNG TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC: CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Chương 13: Tổng luận: Một nền giáo dục thời công nghiệp hóa trong bối cảnh văn minh toàn cầu

Chương 14: Kỹ thuật – Công nghệ và Công nghệ Giáo dục

Phụ lục 8: Sản phẩm kép của nền Giáo dục phổ thông

Phụ lục 9: Bỏ thi – cách gì bảo đảm chất lượng?

Chương 15: Công nghệ Giáo dục: Lý thuyết – Tác phẩm – Thuật ngữ

Phụ lục 10: Lược thuật tác phẩm

Phụ lục 11: Lược thuật tác phẩm

Phụ lực 12: Lược thuật tác phẩm

Phụ lục 13: Lược thuật sách

Phụ lục 14: Lược thuật sách

Chương 16: Thực thi lý thuyết Công nghệ Giáo dục (1)

Chương 17: Thực thi lý thuyết Công nghệ Giáo dục (2)

Phụ lục 15: Lược thuật sách

Phụ lục 16: Thực thi lý thuyết Công nghệ Giáo dục. Một cuộc trò chuyện nảy lửa về công cụ học Văn

Phụ lục 17: Vẫn còn mơ tưởng Quốc văn giáo khoa thư?

Phụ lục 18: Có thể huấn luyện Cái Tâm Linh

Chương 18: Thực thi lý thuyết Công nghệ Giáo dục (3)

Thay lời kết: Một lý thuyết – Một hệ công việc – Một viễn cảnh