Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Học Tập (MS-469)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Phát biểu của lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Báo cáo đề dẫn Hội thảo nghiên cứu khoa học "Giáo dục trẻ khuyết tật học tập"

3. "Khuyết tật học tập" và "Khó khăn về học": Thuật ngữ và cách tiếp cận trong giáo dục hiện nay ở Việt Nam

4. Nhận biết, phát hiện học sinh khuyết tật học tập theo "Phương pháp thứ 3" - Bước đầu ứng dụng đối với học sinh khó khăn về viết ở Việt Nam

5. Khuyết tật học tập ở trẻ em - nhận dạng và can thiệp từ cha mẹ

6. Ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto (Nhật Bản) trong phát hiện dấu hiệu khó khăn trong học tập của trẻ

7. Hiện trạng và định hướng nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật học tập ở Việt Nam

8. Dạy học cho học sinh khuyết tật học tập

9. Dạy học cho học sinh khuyết tật học tập

10. Thử nghiệm bài tập vận động và bài tập nhận thức âm vị cho học sinh lớp 1 bị Dyslexia

11. Một số phẩm chất và kỹ năng cần thiết của giáo viên dạy học sinh khó khăn về toán

12. Một số biện pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật học tập toán

13. Khảo sát thực trạng phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ KTHT

14. Kinh nghiệm hỗ trợ trẻ khuyết tật học tập

Chia sẻ bài này qua: