Ếch Có Thể Dự Báo Thời Tiết Được Không

Ếch Có Thể Dự Báo Thời Tiết Được Không

Ếch Có Thể Dự Báo Thời Tiết Được Không

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Phụ Nữ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2009
Coppy right Nhà xuất bản phụ nữ

Lời: Wally Mullel, minh họa: Gunter Mattei, người dịch Vũ Công Hoan
Sách có 40 trang và có những nội dung sau:

Lời nói đầu
Gấu Trúc Mỹ cần ván giặt không
Sói có độc ác như trong truyện cổ tích không
Tại sao tai lừa lại dài
Tại sao chồn Mactet xem dây điện như mì sợi
Dơi có cùng họ với chuột không
Kiến có thể đi bao xa
Chó săn Đức hiểu tiếng anh không
Ếch có thể dự báo thời tiết được không
Phải chăng muỗi không bao giờ no
Lạc đà có hút thuốc lá không
Có phải tất cả các loài vật đều thích bơi
Rắn có đuôi không
Có phải loài Macmot mắc chứng nghiện ngủ
Cá sấu có biết khóc không
Túi nuôi con của Kanguru dùng đụng đồ được không
Bò sữa có răng sữa không
Tại sao chó chồn thấp bé
Bồ câu làm nhân viên bưu điện được không