SINH HỌC 6

SINH HỌC 6

SINH HỌC 6

Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

MỞ ĐẦU SINH HỌC
Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống
Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT
Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT
Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
Bài 6. Quan sát tế bào thực vật
Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

CHƯƠNG II. RỄ
Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Bài 12. Biến dạng của rễ

CHƯƠNG III. THÂN
Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
Bài 14. Thân dài ra do đâu
Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
Bài 16. Thân to ra do đâu
Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
Bài 18. Biến dạng của thân

CHƯƠNG IV. LÁ
Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
Bài 21. Quang hợp
Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
Bài 23. Cây có hô hấp được không?
Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Bài 25. Biến dạng của lá

CHƯƠNG V. SINH SẢN SINH DƯỠNG
Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa
Bài 29. Các loại hoa
Bài 30. Thụ phấn
Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT
Bài 32. Các loại quả
Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
Bài 34. Phát tán của quả và hạt
Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT
Bài 37. Tảo
Bài 38. Rêu - Cây rêu
Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ
Bài 40. Hạt trần - Cây thông
Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín
Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật
Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT
Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

CHƯƠNG X. VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y
Bài 50. Vi Khuẩn
Bài 51. Nấm
Bài 52. Địa y
Bài 53: Tham quan thiên nhiên