Lợn Có Biết Huýt Sáo Không

Lợn Có Biết Huýt Sáo Không

Lợn Có Biết Huýt Sáo Không

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Phụ Nữ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2009
Coppy right Nhà xuất bản phụ nữ

Lời: Wally Mullel, minh họa Gunter Mattei, người dịch Vũ Ngọc Hoan
Sách có 40 trang và có những nội dung sau:

Lời nói đầu
Hải cẩu báo có biết gầm không
Động vật có chơi thể thao không
Bò xạ dùng loại nước hoa nào
Gà mái biết cười khà khà không
Có phải dê là loài lắm điều
Chuột xám có đúng là xám xì xám xịt không
Loài vật có sợ đêm tối không
Ong không có eo sao
Ngỗng có bị nổi da ngỗng không
Đom đóm khi bị dính nước có bị chập mạch không
Loài vật có đi du lịch không
Bò sữa tìm ra chuồng bò thế nào
Lợn có biết huýt sáo không
Bọ ngựa có ngoan đạo không
Nhím có bao nhiêu lông gai
Thỏ có vô sinh không
Có đúng là bẩn như lợn không
Quạ có đúng là ăn cắp như ranh không