LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Sách gồm 80 trang, song ngữ Kinh Khmer
Chú dẫn của nhà xuất bản
Lệnh số 11/2007 LCTN ngày 5/12/2007 của chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố luật phòng chông bạo lực gia đình
Chương I: những quy định chung
Chương II: phòng ngừa bạo lực gia đình
Chương III: bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Chương IV: trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình
Chương V: xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và khiếu nại, tố cáo
Chương VI: điều khoản thi hành