PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Ảnh bìa sách
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 4. VI PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
PHẦN 2. CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
CHƯƠNG 5. LUẬT NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHƯƠNG 6. LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
CHƯƠNG 7. LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
CHƯƠNG 8. LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
CHƯƠNG 9. LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
CHƯƠNG 10. LUẬT LAO ĐỘNG
CHƯƠNG 11. LUẬT KINH TẾ
CHƯƠNG 12. LUẬT ĐẤT ĐAI
CHƯƠNG 13. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VÀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: