Luật Giáo dục 2005 - Sửa đổi 2009 (MS-459)

Luật Giáo dục 2005 - Sửa đổi 2009

Luật Giáo dục 2005 - Sửa đổi 2009 (MS-459)

Tác giả: QUỐC HỘI
Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TƯ PHÁP
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25-11-2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. So với Luật giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục bổ sung 5 điều mới; sửa đổi bổ sung liên quan đến 24 điều (trên tổng số 120 điều).

Một số những nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý là về chương trình giáo dục; phổ cập giáo dục; về sách giáo khoa; về giáo trình giáo dục nghề nghiệp và giáo trình giáo dục đại học; thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ; về cơ sở giáo dục đại học; về thành lập nhà trường; về đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhà trường; về trung tâm ngoại ngữ, tin học; về công khai tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; về phân cấp nhà nước về giáo dục; học phí, phí dịch vụ; về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục… Tất cả những vấn đề này đều được giới thiệu trong cuốn Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục, trong đó bao gồm các quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.